Luomukosmetiikka

MITÄ LUOMU eli ORGANIC TARKOITTAA? 

 

Englanninkielinen sana ”Organic” tarkoittaa orgaanista, eloperäistä tai biologisesti viljeltyä. Joissakin tapauksissa kuitenkin käytetään enemmän sanoja "luonnonmukainen" tai ”luomu” kuten esimerkiksi "Organic Products", joka voidaan kääntää sekä ”luomutuotteet" ja ”orgaaniset tuotteet" Muita esimerkkejä: Orgaaninen ihonhoito = Ekologinen ihonhoito = luomuihonhoito.

 

Orgaaninen viljely = Ekologinen viljely = luomuviljely. Ei ole siis eroa, käytetäänkö sanoja ekologinen, orgaaninen, biologisesti viljelty, luonnonmukainen vai luomu. Kaikki tarkoittaa samaa asiaa. Luomu = eli siis lyhennys sanasta luonnonmukainen.

 

Luomutuotannossa periaatteena on tuottaa tuotteita, joiden valmistusmenetelmät eivät ole haitallisia ympäristölle eivätkä ihmisten, kasvien tai eläinten terveydelle ja hyvinvoinnille. Luomuviljely eli luonnonmukainen viljely on omavaraista ja tasapainoista ilman torjunta-aineita tehtävää maanviljelyä, joka perustuu mahdollisimman pitkälle paikallisiin luonnonvaroihin ja jossa viljelytoimet sopeutetaan vallitseviin luonnonoloihin. Luonnonkosmetiikalla ei ole lainsäädännöllistä erityisasemaa, vaan EU:ssa se kuuluu kosmetiikkadirektiivin piiriin. Lainsäädäntö koskee vain elintarvikkeita ja maataloutta, eli tässä vaiheessa ei vielä kosmetiikkaa! 

 

SERTIFIOINTI 

 

Sertifiointeja on monia erilaisia ja ekomerkkejä on paljon. Jokaisella ekomerkillä on eri kriteerit, millä ne tuotteen luonnollisuudesta päättävät. Joku vaatii, että tuotteesta on 10% luomulaatuista, joku toinen taas 95% luonnollisuuta. Sertifioitu luonnonkosmetiikka tai luomukosmetiikka täyttää siis vain tietyn sertifikaatin asettamat ehdot ja niissä voi olla suuria eroja. Sertifikaatti ei siis takaa, että raaka-aineet ovat puhtaasti luonnosta. Tai että tuotteen sisältämät raaka-aineet olisivat turvallisia.

 

Hyvänä esimerkkinä löytämäni hammastahna, jossa oli Ecosertin merkki, mutta sisälsi kuitenkin alumiinia! Kaikki kosmetiikkayritykset eivät ole sertifioineet tuotteitaan, vaikka niissä olisi käytetty runsaasti luonnon raaka-aineita. Syynä voi olla esimerkiksi sertifioinnin hinta tai etteivät ne täytä kaikkia sertifiointiehtoja. Sertifiointi ja logon käyttö ovat yleensä maksullisia. Ne ovat valitettavasti kalliita ostaa ja kalliita käyttää. 

 

Jotta tuotetta saa kutsua luomuksi, on tuotteeseen käytetyt raaka-aineet oltava luomuviljeltyjä. Useimmiten luomuksi sanotaan niitä tuotteita, joilla on myös sertifikaatti. Kaikkia muita tuotteta - vaikka raaka-aineet olisivat luomuviljeltyjä - sanotaan luonnonkosmetiikaksi. Tuotteet siis voivat olla täysin luomujakin, mutta niiltä puuttuu sertifikaatti.

Luonnonkosmetiikan kriteereistä lisää täältä.