top of page

Peruutusehdot

Peruutusoikeus

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi sinun on tehtävä peruuttamisilmoitus ennen peruuttamisajan päättymistä (kuluttajansuojalaki 6:14). Peruutuksesta on ilmoitettava aina etukäteen kirjallisesti, sähköpostitse tai kirjeitse.

 

HUOM! Ilmoittautuminen voi tapahtua sekä kirjallisesti tai suullisesti ja on molemmissa tapauksissa sitova.

 

Mikäli peruutat osallistumisesi ko. koulutuksen ilmoittautumispäivään mennessä joko sairauden tai minkä tahansa syyn vuoksi, saat rahasi takaisin vähennettynä 30 euron käsittelymaksulla. Peruutuksen katsotaan tulleen voimaan silloin, kun peruutusilmoitus saapuu sähköpostitse osoitteeseen jaana@jasie.fi tai tekstiviestillä numeroon 0407544961.

Mikäli peruutat osallistumisesi ilmoittautumispäivän jälkeen, tulee maksettavaksesi koko koulutuksen hinta. Tämä koskee myös sairastapauksia, jollemme löydä tilallesi toista osallistujaa. Muista hakea lääkärintodistus, sillä sinulla voi olla mahdollisuus saada koulutuksen hinta omasta vakuutuksestasi. Voit myös jättää maksamasi hinnan odottamaan seuraavaa koulutusta (lääkärintodistuksella) varten tai etsiä tilallesi uuden osallistujan.

Tämä siksi, että näin lähellä (viikko) koulutuksen alkua minulle tulee maksettavaksi kaikki koulutuksesta johtuvat kulut osallistujamäärästä riippumatta.

Jos osallistumista ei peruuteta eikä osallistuja saavu paikalle, peritään ilmoittautuneelta koko osallistumismaksu.

Paikan luovuttaminen toiselle henkilölle

Sinulla on oikeus koska tahansa ennen koulutusta luovuttaa paikkasi toiselle henkilölle. Ilmoitathan henkilön vaihdoksesta viipymättä. Tällaisessa tapauksessa peruutusmaksua ei peritä.


Autan myös mahdollisuuksien mukaan löytämään tilallesi toisen osallistujan. Vastuu koulutusmaksusta kuuluu kuitenkin sinulle, kunnes olemme sopineet paikan luovuttamisesta.

Koulutuksen peruuntuminen


Koulutuksen toteutuminen riippuu osallistujamäärästä. Vähimmäisosallistujamäärä koulutuksiin on 5 henkilöä. Rovaniemen ja lähiseudun koulutuksiin ei ole vähimmäisosallistujamäärää. Koulutus peruuntuu, jos vähimmäisosallistujamäärä ei täyty. Tässä tapauksessa peruuttamisesta ilmoitetaan heti viimeistä ilmoittautumispäivämäärää seuraavana päivänä.

Mikäli estyn järjestämästä koulutusta oman sairastumisen tai tapaturman, lähiomaiseni vakavan sairauden, tapaturman tai kuoleman tai muun odottamattoman syyn (nk.  force majeure -tilanteet) takia, ilmoitan peruuttamisesta välittömästi esteen ilmaannuttua.

Mikäli koulutus peruuntuu minusta johtuen, maksan luonnollisesti kaikki maksetut koulutusmaksut takaisin.

Riitojen ratkaisu

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välitysmenettelyssä Keskuskauppakamarin nopeutettua välitysmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Keskuskauppakamarin välityslautakunta voi kuitenkin asianosaisen pyynnöstä päättää, että riita ratkaistaan nopeutetun menettelyn sääntöjen sijasta Keskuskauppakamarin välitysmenettelysääntöjen mukaisesti, jos välityslautakunta katsoo tämän tarkoituksenmukaiseksi ottaen huomioon riidan arvo, jutun vaikeusaste ja muut merkitykselliset seikat.

Välitysmenettelyn paikka on Rovaniemi, Suomi.
Välitysmenettelyn kieli on suomenkieli.

bottom of page