top of page

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste ja tietosuoja päivitetty 15.12.2023

Suomen henkilötietolaki (523/1999),

10 § Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (917/2014)

 

Rekisterin nimi

JaSien asiakastietorekisteri 

 • Henkilötietolain §19 mukainen asiakasrekisteri

 • Viikkokirje (sähköpostilista)

 

Rekisterinpitäjä 

 • JaSie

 • Y-tunnus 2464161-1 

 • Töyrästie 5

 • 96500 ROVANIEMI

 

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jaana Sierilä, yrittäjä

040 754 4961 

Rekisteriin liittyvä sivusto

 

Rekisterin käyttötarkoitus 

Rekisterin käyttötarkoitus on toimia JaSien asiakastietorekisterinä. 

JaSie (jäljempänä yritys) viittaa tässä rekisteriselosteessa ja tietosuojakäytännössä usein ”käyttäjään”. Käyttäjällä yritys tarkoittaa sivustolla käyviä henkilöitä, asiakkaita, kursseille, webinaareihin ja workshoppeihin osallistujia sekä erilaisiin kilpailuihin ja arvontoihin osallistuvia henkilöitä, yrityksiä, yhteisöjä, yrittäjiä, blogimedioita tai blogiportaaleja.

 

Tietoja voidaan käyttää seuraaviin käyttötarkoituksiin: 

 • asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen

 • tilausten käsittely ja toimitus 

 • palvelujen tuottaminen ja toteuttaminen

 • asiakaspalvelun, toiminnan ja sivustojen kehittäminen

 • asiakas- ja kävijätapahtumien varmentaminen

 • laskutus- ja maksuliikenne 

 • tuotteiden ja palvelujen markkinointi sekä tietojen tilastointi ja analysointi

 • jälleenmarkkinointi käyttäen Facebookin, Googlen ja sähköpostimarkkinointiin tarkoitettuja työkaluja

 • mielipide- ja markkinatutkimusten toteuttaminen

 • kumppanuus- ja affiliatemarkkinoinnin toteuttaminen

Rekisteri koostuu yllä mainitun sivuston, maksuttomien oppaiden tilaamisen sekä erilaisten tuotteiden ja palvelujen ostamisen kautta postituslistalle liittyneistä käyttäjistä. Rekisterin henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon sähköpostilistalla oleviin käyttäjiin sekä yrityksen ja asiakkaiden välisen asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitoon.

Käyttäjää tiedotetaan sivustojen uutisista ja ajankohtaisista tapahtumista henkilötietolain mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy, että yritys lähettää sähköpostin välityksellä myös suoramarkkinointi-, suoramainonta-, mielipide-, markkinointitutkimusmateriaalia ja/tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.


Säännönmukaiset tietolähteet 
Pääasiallinen tietolähde on asiakas itse. Tietoja voidaan hankkia myös viranomais- ja yritystietorekistereistä sekä yhteisiltä yhteistyökumppaneilta.

 

Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri sisältää pääasiallisesti asiakkaiden itsensä JaSielle antamia tietoja. 

Rekisteri voi sisältää mm. seuraavia asiakastietoja:

 

 • Etunimi

 • Sukunimi

 • Yrityksen nimi ja Y -tunnus 

 • Sähköpostiosoite ja puhelinnumero 

 • Posti-, laskutus- ja pankkiyhteystiedot 

 • Palvelu- ja käyttöasetukset 

 • Tuote- ja palvelutilausten tiedot 

 • Muut palveluiden edellyttämät asiakkaan antamat tiedot 

 • Asiakkaan yksilöivä tunnus 

 • Rekisteröitymistiedot: käyttäjätunnus ja salasana

 • Tiedon saako asiakkaan tietoja käyttää markkinointiin 

 • Tiedot asiakkaan ostamista tuotteista ja muista tilatuista palveluista 

 • Asiakassuhteen ylläpitoa koskevat tiedot; laskutus- ja maksutiedot, tilaustiedot, myyjä- ja kumppanitiedot, asiakaspalautteet, yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaukset, peruutustiedot

 • Teknisiä tietoja www-sivun käyttöön liittyen, kuten IP-osoite, selailun ajankohta, istuntotunniste, istunnon kesto, käytetyt linkit, lähteenä olleet www-sivut, palvelussa katsotut www-sivut sekä käytetyn päätelaitteen malli, käyttöjärjestelmä ja yksilöllinen laite- ja tai evästetunniste 

 • Muut asiakkaan vapaaehtoisesti ilmoittamat tiedot, joita laki ei estä tallentamasta 

 • Sivuston käyttäjän sähköpostiviestit

 • Sivuston käyttäjän luvat ja suostumukset

 • Asiakkaan antamat palautteet 

 • Tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa 

 • Demografiatiedot, kuten asiakkaan ikä, sukupuoli, kieli ja asuinalue 

Maksuliikenteen tiedot

Maksujen välittäjänä toimii Paytrail. Joissakin tapauksissa maksujen välitys toteutetaan laskulla. Laskut lähetetään sähköpostilla asiakkaalle. Laskujen lähettämisen ja tarkistuksen hoitaa yrittäjä. Asiakkaan verkkopankkimaksamisen tai luottokortin tiedot eivät tallennu yrityksen järjestelmiin, vaan jäävät maksujenvälityksestä vastaavan yrityksen tietoihin.

Peruutusehto

Kuluttajalla ei ole Suomen kuluttajansuojalain mukaista 14 päivän vaihto- ja palautusoikeutta silloin, kun kyseessä on tuote, jonka asiakas saa käyttöönsä välittömästi.

Kuluttajalla on kuluttajasuojalain mukainen ehto peruuttaa kauppa 14 päivän kuluessa ostoksesta. Kuluttajalla ei kuitenkaan ole oikeutta peruuttaa digitaalisen tuotteen ostoa sen jälkeen, kun yritys on aloittanut digitaalisen tuotteen toimittamisen. https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Ostaminen-myyminen-ja-sopimukset/verkkokauppa-posti-ja-puhelinmyynti-etamyynti/peruutusoikeus-etamyynnissa/

Hyväksymällä nämä ehdot, hyväksyt, että peruutusehto poistuu samalla hetkellä, kun yritys aloittaa tuotteen toimittamisen. Mikäli et hyväksy näitä ehtoja, tuotteiden osto tulee keskeyttää.

Yritys voi halutessaan kumota tämän peruutusehdon antamalla asiakkaalle 14 - 30 päivän  100 % rahat takaisin takuu. Tämä takuu löytyy jokaisen tuotteen tuotetiedoista ja/tai myyntisivulta.


Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan luovuttaa asiakkaan ja JaSien yhteisille yhteistyökumppaneille asiakkaan tilaamien tuotteiden ja palvelujen toimittamiseksi. Laskutukseen liittyviä tietoja voidaan luovuttaa maksuliikennettä välittävillä tahoille. Tietoja ei luovuteta muille kolmansille tahoille EU:n sisä- tai ulkopuolella. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, jos nämä esittävät Suomen lakiin perustuvan pyynnön. 

Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Sähköpostilistalla olevien käyttäjien tietoja (etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite) siirretään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella oleville ohjelmistoille:

 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Sähköisesti tallennetut tiedot säilytetään järjestelmässä, joka on suojattu salasanoilla ja muilla asianmukaisilla suojausmekanismeilla. Ainoastaan yrittäjällä on pääsy rekisteriin. Tietojärjestelmä on suojattu ja sinne pääsee vain yrittäjä henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Asiakkaista ei säilytetä pitkäaikaisesti aineistoa manuaalisessa muodossa, esimerkiksi paperitulosteina. 

 

Tietohallintajärjestelmiin tallennetut tiedot 

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla. 

 

Tietojen säilyttämis- ja poistamisaika 

Asiakasrekisteriä tarkastellaan 6 kuukauden välein.

Säilytämme tietojasi voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä rekisteri- ja tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Kun henkilötietojesi käsittelyperuste on päättynyt, poistamme henkilötietosi manuaalisesti sähköisestä tietokannasta. Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta huomioiden kuitenkin, että osana kirjanpitoaineistoa tilatuista palveluista säilytetään kaikissa tilanteissa välttämättömät laskutustiedot 10 vuoden ajan. Yli 10 vuotta vanhat tiedot tuhotaan sähköisestä tietokannasta manuaalisesti vähintään kerran vuodessa, mikäli asiakas ei ole rekisteröitynyt palveluun tai antanut lupaa tietojen käytölle markkinoinnissa. Palvelu voi sisältää julkisia ja viestinnällisiä ominaisuuksia kuten kommentti- ja arvosteluosioita tai keskustelupalstoja ja asiakkaan tuottama sisältö voi jäädä näihin näkyviin myös sen jälkeen, kun asiakkaan henkilötiedot on poistettu. 

 

Tarkastus- ja kielto-oikeus 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26–28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella JaSie, Töyrästie 5, 96500 ROVANIEMI. Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettävän tietosuojavaltuutetun internet-sivuilta saatavaa lomaketta. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. 

Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee JaSien asiakasrekisterin rekisteritietoja. Jos tiedoissa on virheitä, käyttäjä voi esittää rekisterin yhteyshenkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Pyynnössä tulee perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä käyttäjän mielestä on oikea tieto ja miten korjaus pyydetään tekemään.

Yritys ei tarkista käyttäjän antamien henkilötietojen oikeellisuutta.

Rikkomuksista ilmoittaminen

Parhaista ponnisteluista huolimatta mikään internetin tiedonsiirtomenetelmä tai sähköinen tallennusmuoto ei ole täysin turvallinen. Yritys ei voi taata täyttä turvallisuutta. Jos yrityksen tietoon tulee tietoturvarikkomus, se ilmoittaa siitä asianosaisille käyttäjille, jotta he voivat tehdä tarvittavat suojaustoimenpiteet. Yritys sitoutuu ilmoittamaan asiakkailleen kaikista heidän tilinsä turvallisuutta koskevista asioista ja tarjoamaan heille kaikki tarvittavat tiedot, jotta he voisivat täyttää omat lakisääteiset ilmoitusvelvollisuudet.

Käyttäjän velvollisuudet

Käyttäjän tietojen turvassa pysyminen edellyttää myös, että käyttäjä varmistaa omien tilien tietoturvan käyttämällä riittävän monimutkaisia salasanoja, vaihtamaan ne säännöllisesti ja säilyttämään niitä asianmukaisesti. Käyttäjän on myös itse varmistettava omien laitteiden turvallisuus.

Alaikäisten turvallisuus

Yrityksen maksulliset palvelut eivät ole tarkoitettu alaikäisille. Alaikäisellä yritys tarkoittaa alle 18-vuotiasta henkilöä. Alaikäisellä on kuitenkin lupa käyttää maksullisia palveluja, mikäli vanhemmat hyväksyvät palvelun käytön ja maksavat palvelun alaikäisen puolesta. Yritys ei tietoisesti kerää alaikäisen henkilötietoja.

Käyttäjän oikeudet

Sivustojen käyttäjällä on seuraavat oikeudet:

 • Tiedonsaantioikeus

 • Käsittelyn rajoittamisen oikeus

 • Korjausoikeus

 • Oikeus tulla unohdetuksi

 • Suostumuksen peruuttamisen oikeus

 • Tietojen siirto-oikeus

Käyttäjällä on oikeus kieltää rekisterin ylläpitäjää käsittelemästä häntä kokevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Linkit kolmansien osapuolien verkkosivuille

E-kirjat, verkkovalmennukset, maksuttomat oppaat, työkirjat, blogipostaukset sekä viikkokirjeet voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä se vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä.

Jos käyttäjä siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keruutietoihin ja muihin sovellettaviin käyttöehtoihin itse.

Osa linkeistä voi olla ns. affiliatelinkkejä, joiden kautta yritys saa komissioita tai tuotteiden ilmaisia käyttökuukausia. Affiliatelinkeistä on ilmoitettu joko (*)-merkillä tai blogipostausten lopussa olevalla maininnalla:

”Osa tässä postauksessa olevista linkeistä on affiliatelinkkejä. Ostamalla tuotteen affiliatelinkin kautta, saan pienehkön komission tai tuotteen ilmaisen käyttökuukauden. Linkin klikkaaminen ei kuitenkaan aiheuta sinulle kuluja eikä minulle tuloja, joten voit rauhassa vierailla sivulla ja miettiä ostopäätöstäsi niin pitkään kuin haluat.

Suosittelen vain niitä tuotteita, joita olen itse testannut, käyttänyt ja todennut toimiviksi. Älä koskaan osta tuotetta, jos et ole varma, että siitä on sinulle apua tai et ole varma auttaako se sinua saavuttamaan tavoitteesi.”

Kumppanuusmarkkinointi

Yritys tarjoaa silloin tällöin tietoa tarkasti valituista kumppaneista ja heidän tarjoamista palveluistaan. Yritys ei jaa käyttäjän tietoja kumppaneille suoraan. Yritys toimii siten, että lähettää ensin käyttäjälle sähköpostilla kysymyksen, onko käyttäjä kiinnostunut kyseisen yhteistyökumppanin tarjoamasta maksuttomasta tai maksullisesta palvelusta.

Käyttäjä voi valita suoraan sähköpostista ”kyllä, olen kiinnostunut” tai ”ei, en ole kiinnostunut”. Mikäli käyttäjä valitsee ”kyllä, olen kiinnostunut”, yritys lähettää tarkempaa tietoa yhteistyökumppanin tarjoamasta palvelusta, jonka jälkeen käyttäjä voi edelleen valita, jatkaako yhteistyökumppanin palveluun tutustumista.

 

Evästeet 

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Evästeet (engl. cookies) ovat verkkopalvelumme tuottamia pieniä teksti-tiedostoja, jotka verkkoselaimesi suostumuksella tallentuvat selainlaitteesi muistiin. Evästeiden avulla voimme analysoida selaimellasi verkkopalvelullemme tekemiäsi palvelupyyntöjä, yksilöidä sivustoa käyttäessäsi tekemiäsi valintoja ja asetuksia, sekä tuottaa niiden perusteella yksilöllisiä palveluja. 

 

Verkkoselaimesi toiminnoilla evästeistä voi kieltäytyä tai evästeitä voi poistaa. Se kuitenkin vaikuttaa mahdollisuuksiimme tuottaa yksilöllisiä laadukkaita verkkopalveluja.

Tietosuojan ja rekisteriselosteen muuttaminen

Tietosuoja ja rekisteriseloste tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa, jonka yhteydessä ne voivat muuttua. Muutoksista tiedotetaan heti päivityksen yhteydessä. Käyttämällä sivustoja hyväksyt automaattisesti uuden tietosuojan ja rekisteriselosteen. Mikäli et hyväksy, silloin sivustojen käyttö tulee välittömästi lopettaa.

Lisätietoja

Rekisteriin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostilla jaana(at)jasie.fi

bottom of page